Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Header
Click on the flag to access resources in this language  Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Uk FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Estonia FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Finland FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership France FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Germany FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Lithuania FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Romania FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Slovenia Flag
 

   

TULIP võrgustik esindab uut ja unikaalset koostööd Euroopas, mis toob kokku ülikoolid ja ametiühingud eesmärgiga parandada ametiühingute liikmete juurdepääsu elukestvale õppele. Võrgustik on algus edasisele koostööle, et soodustada muudatusi töövaldkonnas täiendatud oskuste ja teadmiste kaudu ja seeläbi tagada kindlam ja jätkusuutlikum tööhõive.

• Miks peaksid ametiühingud olema huvitatud TULIP võrgustikust?

Ametiühingud teadvustavad, et sotsiaalne edutamine ja mobiilsus võivad paraneda elukestvas õppes osalemise kaudu. TULIPi uurimus ametiühingute ja ülikoolide koostööst esitab mudelid, mis kirjeldavad kahe sektori koostöö võimalusi, et avada uksi ametiühingute liikmete õppimisele. Samuti pakutakse vahendeid, mis toetavad koostöö edendamist ja võimalusi võtta ühendust kogenud kolleegidega.

Kui te soovite ühendust võtta TULIPi partneritega ametiühingutest, palun klikkige siin.

• Miks peaksid ülikoolid olema huvitatud TULIP võrgustikust?

Ülikoolid on selge huvi ja pikaajalised traditsioonid töötada erinevate täiskasvanud õppijate sihtrühmadega. Demograafiline muutus ja elukestva õppe kultuur tugevdavad seda veelgi. Ülikoolid pakuvad üha rohkem uuenduslikke ja paindlikke töövaldkonnaga seonduvaid kursuseid ja ametiühingud on siin loogiline partner ülikoolide elukestva õppe tegevuste arendamisel.

Kui te soovite ühendust võtta TULIPi partneritega ülikoolidest, palun klikkige siin.

• TULIPi seos teiste sidusgruppidega.

TULIP teadvustab teiste sidusgruppide, nagu tööandjad ja poliitikud, olulisust selle valdkonna arendamisel. Võrgustiku eesmärk on and lisandväärtus juba tehtavale olulisele tööle ja näidata kahe sektori võimalusi edendada ja arendada uuenduslikku elukestva õppe protsessi.

TULIP tervitab dialoogi teiste partneritega. Kui te soovite arutada TULIPi tegevusi, palun klikkige siin.

 

 

www.ut.ee

 
Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Partner Logos
 

For further information about the project please contact Alison Hughes, Project Co-Ordinator:
Continuing Education & Professional Development, Centre for Lifelong Learning,
University of Liverpool, 126 Mount Pleasant, Liverpool, Merseyside L69 3GR UK
Email: info@tulipnetwork.org.uk

 

 

Copyright 2008 © TULIP        designed by kmcreative

Unison Nothwest University of Liverpool Lifelong Learning Programme