Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Header
Click on the flag to access resources in this language  Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Uk FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Estonia FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Finland FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership France FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Germany FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Lithuania FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Romania FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Slovenia Flag
 


TULIP on uusi ja ainutlaatuinen eurooppalainen yliopistojen ja ammattiyhdistysliikkeen kumppanuusverkosto, jota yhdistää yhteinen näkemys siitä, miten voidaan tehostaa ammattiyhdistysliikkeen jäsenten osallistumista elinikäisen oppimiseen. Verkosto on lähtöpiste matkalla kohti yhteistyömalleja, jotka tietojen ja taitojen ajantasaistamisen avulla innostavat työelämän muutoksiin. Hyötynä voidaan odottaa turvatumpia ja pitkäaikaisempia työpaikkoja.

Miksi ammattiyhdistysliikkeen tulisi olla kiinnostunut TULIPista?

Ammattiyhdistysliikkeessä nähdään, että työssä etenemistä ja työvoiman liikkuvuutta voidaan parantaa elinikäisen oppimisen avulla. TULIP -verkosto on tutkinut ammattiyhdistysliikkeen ja yliopistojen yhteistyötä ja tähän perustuen on kehitetty malleja ammattiyhdistysliikkeen jäsenten kouluttautumismahdollisuuksien parantamiseksi. TULIP tarjoaa resursseja, joiden avulla näiden kahden sektorin yhteistyötä voidaan kehittää. Myös laaja asiantuntijaverkosto on käytettävissä.

Miksi yliopistojen tulisi olla kiinnostuneita TULIPista?

Yliopistoilla on velvollisuus koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseen ja niillä on pitkä kokemus aikuiskoulutuksesta. Demografiset muutokset ja elinikäisen oppimisen kulttuuri korostavat tätä tehtävää. Yliopistot tarjoavat lisääntyvässä määrin innovatiivisia ja joustavia työelämäpainotteisia kursseja ja ohjelmia ja ammattiyhdistysliike on täten luonnollinen yliopistojen elinikäisen oppimisen aktiviteettien yhteistyökumppani.

TULIPin merkitys muille sidosryhmille

TULIP huomioi muidenkin sidosryhmien kuten työantajien ja poliittisten päätöksentekijöiden merkityksen elinikäisen oppimisen kehittämisessä. Verkosto huomioi jo toimivat hyvät käytännöt ja pyrkii tuomaan niihin lisäarvoa erityisesti yliopistojen ja ammattiyhdistysliikkeen elinikäisen oppimisen kehittämiseen tähtäävän yhteistyön kautta.

TULIP toivottaa kaikki osapuolet tervetulleeksi keskustelemaan. Paina tästä - ole hyvä!

Voit tulostaa kopion TULIP -esitteestä painamalla tästä.

www.uwasa.fi/levon           www.murikka-opisto.fi

 
Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Partner Logos
 

For further information about the project please contact Alison Hughes, Project Co-Ordinator:
Continuing Education & Professional Development, Centre for Lifelong Learning,
University of Liverpool, 126 Mount Pleasant, Liverpool, Merseyside L69 3GR UK
Email: info@tulipnetwork.org.uk

 

 

Copyright 2008 © TULIP        designed by kmcreative

Unison Nothwest University of Liverpool Lifelong Learning Programme