Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Header
Click on the flag to access resources in this language  Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Uk FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Estonia FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Finland FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership France FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Germany FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Lithuania FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Romania FlagTulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Slovenia Flag
 

Kaunas University of Technology

 

internet.ktu.lt/en

Tinklas TULIP yra naujos ir unikalios Europos šalių partnerystės pavyzdys, atskleidžiantis bendrą Universitetų ir Profesinių sąjungų siekį sukurti geresnes sąlygas profsąjungų nariams dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programose bei, tuo būdu suvedantis šiuos du sektorius bendram darbui. Tinklo veikla yra pirmas žingsnis link bendrų darbo susitarimų, skatinančių darbuotojų įgūdžių tobulinimą ir žinių atnaujinimą, sudarymo, tuo pat metu gaunant naudą dėl užimtumo garantijų didėjimo bei tvaraus užimtumo vystymo.

* Kodėl Profesines sąjungas turėtų dominti TULIP?

Profesinės sąjungos pripažįsta, jog dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą programose tiesiogiai skatina socialinės integracijos ir darbuotojų mobilumo didėjimą. TULIP vykdomas Universitetų bendradarbiavimo su Profesinėmis sąjungomis tyrimas atskleidža modelius, nusakančius šių dviejų sektorių bendradarbiavimo, suteikiančio galimybę mokytis profsąjungų nariams, pobūdį. Projektas taip pat identifikuoja bendradarbiavimo plėtrai reikalingus išteklius bei suteikia galimybę susisiekti su patyrusiais kolegomis.

Jeigu norėtumėte susisiekti su Profesine sąjunga, dalyvaujančia TULIP – spauskite čia

* Kodėl Universitetus turėtų dominti TULIP?

Universitetų sektorius savo veikloje vadovaujasi lygybės bei nešališkumo principais, be to turi ilgai gyvuojančią darbo su suaugusiaisiais tradiciją. Ši misija tampa dar svarbesnė vykstant demografiniams pokyčiams bei plėtojantis mokymosi visą gyvenimą kultūrai. Universitetai siūlo vis daugiau inovatyvių ir lanksčių kursų, aktualių dirbantiesiems, o Profesinės sąjungos yra vienas tinkamiausių partnerių Universiteto mokymosi visą gyvenimą programų įgyvendinimui.

Jeigu norėtumėte susisiekti su Universitetu, dalyvaujančiu TULIP – spauskite čia

* TULIP veiklos aktualumas kitiems suinteresuotiems asmenims

TULIP įvertinama kitų suinteresuotų šalių/asmenų, tokių kaip darbdaviai ir politikos formuotojai, svarba šio klausimo plėtrai. Tinklas siekia padidinti jau vykdomos svarbios veiklos pridėtinę vertę bei supažindinti su dviejų sektorių vaidmeniu skatinant bei plėtojant inovatyvius mokymosi visą gyvenimą procesus.

TULIP mielai laukia visų suinteresuotųjų klausimų bei nuomonių. Jeigu norėtumėte padiskutuoti TULIP veiklos klausimu – spauskite čia.

 
Tulip Trade Union and University Lifelong Learning in Partnership Partner Logos
 

For further information about the project please contact Alison Hughes, Project Co-Ordinator:
Continuing Education & Professional Development, Centre for Lifelong Learning,
University of Liverpool, 126 Mount Pleasant, Liverpool, Merseyside L69 3GR UK
Email: info@tulipnetwork.org.uk

 

 

Copyright 2008 © TULIP        designed by kmcreative

Unison Nothwest University of Liverpool Lifelong Learning Programme